MenuMenu

Toelichting Nederlandse bijbelvertalingen

Bijbel in Gewone Taal (BGT)


In 2014 verscheen de Bijbel in Gewone Taal (BGT). De woorden in de Bijbel in Gewone Taal (BGT) gebruiken we elke dag.
De opbouw van de tekst is duidelijk en de zinnen zijn over het algemeen kort. Het gebruik van moderne taal zorgt ervoor dat iedereen kan ervaren wat de Bijbel ons vandaag de dag te zeggen heeft.
Deze vertaling maakt de Bijbel begrijpelijk voor zoveel mogelijk mensen.

Sommige lezers vinden de Bijbel in Gewone Taal (BGT) een vertaling om dagelijks te gebruiken, andere lezers vinden het een belangrijke aanvulling. Het is niet de bedoeling dat de Bijbel in Gewone Taal (BGT) andere vertalingen verdrijft, maar om iets te geven wat er nog niet is.

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is geschikt voor iedereen, het maakt niet uit welke achtergrond of opleiding je hebt. Kennis van of ervaring met de Bijbel is niet nodig om deze Bijbelvertaling te begrijpen.

De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap.


Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)


De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een Nederlandse Bijbelvertaling uit 2004. Het is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is op dit moment de Bijbelvertaling die in Nederland het meest gebruikt wordt.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is leverbaar in de standaardeditie met 66 canonieke bijbelboeken, en is verkrijgbaar in combinatie met de 13 Deuterocanonieke boeken.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is gedrukt bij Royal Jongbloed bijbeldrukkers. Hij is op speciaal dundrukpapier gedrukt, zodat de ongeveer 1500 pagina’s in een compact, maar goed leesbaar boekwerk passen.

Sinds de verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in 2004 zijn al meer dan een miljoen exemplaren van deze Bijbel verkocht.

Statenvertaling (SV)


De Statenvertaling (SV) is de eerste echte complete Nederlandse Bijbelvertaling, die regelrecht uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald.

De eerste druk van de Statenvertaling (SV) verscheen in 1637. De kosten voor de vertaling werden betaald door de Nederlandse Staten-Generaal, hier komt de naam ‘Statenvertaling’ vandaan.

De Statenvertaling (SV) werd in binnen- en buitenland breed gewaardeerd om zijn nauwkeurigheid.
Het kenmerk van de vertaling is de ‘letterlijkheid’, deze vertaling komt heel dicht bij de stijl en uitdrukkingen van de Bijbel in de oorspronkelijke talen.

Herziene Statenvertaling (HSV)


De Herziene Statenvertaling (HSV) verscheen in 2010 en is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Men heeft met deze vertaling getracht de betrouwbaarheid van de Statenvertaling (SV) te behouden, en de begrijpelijkheid te vergroten.
De vertalers hebben de vertaalprincipes van de Statenvertaling (SV) in ere gehouden, maar veranderingen van taal en begrippen in onze tijd in de Herziene Statenvertaling (HSV) verwerkt.

De Herziene Statenvertaling (HSV) wordt breed gebruikt in reformatorische kerken. Veel evangelische gemeenten gaan ook over naar deze vertaling.

Naardense Bijbel


Dit is een vertaling van de Bijbel gemaakt door ds. P. Oussoren en is uitgegeven in 2004. Dertig jaar lang werkte hij aan deze vertaling. De Naardense Bijbel benadert wat ‘letterlijk’ in de Hebreeuwse Bijbel en het Griekse Nieuwe Testament staat. Op deze manier wordt inzicht verkregen in wat werkelijk in de grondtekst staat. Opmerkelijk is dat de Naam van God wordt weergegeven als ‘de Ene’. De volgorde van de Bijbelboeken van het Oude Testament is die zoals gangbaar is in de synagoge. Volgens een recensie in de Volkskrant is de Naardense Bijbel een literaire prestatie van formaat.

Willibrordvertaling


De Willibrordvertaling is de officiële Nederlandse vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen. De vertaling is gemaakt door de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De eerste complete uitgave verscheen in 1975. Een herziene vertaling verscheen in 1995. De Willibrordvertaling was oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in de Rooms Katholieke Kerk, maar wordt ook in protestantse en evangelisch kerken regelmatig gebruikt. De Willibrordvertaling wordt breed gewaardeerd omdat hij trouw is aan de grondtekst, maar tegelijkertijd is de tekst geschreven in begrijpelijk eigentijds Nederlands.


Groot Nieuws Bijbel


De Groot Nieuws Bijbel is een Bijbel in de omgangstaal. In 1983 is de Groot Nieuws Bijbel verschenen en in 1998 kwam er een editie uit met aantekeningen. Het belangrijkste doel van deze vertaling was een Bijbel te maken die toegankelijk was voor niet-gelovigen. De leesbaarheid van deze vertaling stond voorop en de literaire eigenschappen kregen minder aandacht. Aan de Groot Nieuws Bijbel werkten kenners van de brontalen Grieks en Hebreeuws en een neerlandicus mee.

Het Boek


Het Boek is een weloverwogen en duidelijke parafrase van de oorspronkelijke bijbeltekst. Er is niet letterlijk vertaald, maar vooral gekeken naar de bedoeling van de originele tekst.
Het Boek is een laagdrempelige Bijbel, geschreven om begrepen te worden.