MenuMenu

Bijbelverklaring profeten Gert. A. van de Weerd (10 artikelen)

De grondtekst aan het woord in de Bijbelcommentaren

van G.A. van de WeerdOpnieuw komt Gert A.v.d. Weerd met een Bijbelverklaring.
Eind mei 2016 werd zijn negende boek gepresenteerd

De Bijbelverklaring van de profeet Jesaja, deel 1.
De doelstelling van Gert A. v.d. Weerd Gert A. v.d. Weerd in deze bijbelverklaringen is, om de grondtekst zelf te laten spreken, zonder dat die exegese door enige dogmatische overweging wordt beperkt. Tevens gaat van de Weerd te rade bij de Joodse rabbi's, wiens werken hij met groot respect benadert. Zijn onmiskenbaar bijbelvaste exegese slaat tevens een brug naar de Joodse wijze van uitleg, wat door velen als een verademing wordt beschouwd.  
De Eindtijd heeft een prominente plaats in zijn verklaringen. Hij ziet de bediening van de meeste profeten in het licht van het Messiaanse Rijk, dat eens gesticht zal worden. Dat legt hij niet zomaar, als een persoonlijke mening neer, maar die exegese wordt breed uit de Bijbel opgebouwd. Daarin vinden we dan ook de vingerafdruk van de auteur: Een rotsvast geloof dat profetie een woord-voor-woord geciteerde boodschap van God is.
Van de Weerd zoekt alle antwoorden in de grondtekst zelf. Daarin voelt hij zich zeer verwant aan C.S. Lewis (bekend Engels wetenschapper) die ook van mening was dat de Bijbel zichzelf bewijst.
Van de Weerd hoopt er met zijn boeken in te slagen dat wij opnieuw in het licht van het Oude Testament het Nieuwe Testament proberen te begrijpen. De profeten zijn hierin onmisbaar, omdat zij de raad van God uitleggen.
Prachtige stevige hardcovers in begrijpelijke taal
De boeken van de auteur zijn prachtig uitgevoerd en in begrijpelijke taal geschreven. Hij heeft veel moeite gedaan om vakjargon te vermijden. Ze zijn dus niet alleen geschikt als naslagwerk, maar ook heel bruikbaar voor Bijbelstudie. Opvallend is dat de boeken heel breed gewaardeerd worden. Zowel in behoudend reformatorische kringen, op het evangelische erf, als bij meer vrijzinnige christenen vinden de boeken hun weg.  Inmiddels negen delen verschenen
In 1999 verscheen het eerste boek van Gert van de Weerd, Zacharia. Aanvankelijk was er nauwelijks interesse voor dit eerste boek, er was geen enkele uitgever die met het boek aan de slag wilde. Gert van de Weerd kreeg hulp van een neerlandicus, en heeft zelf de kosten van de druk van zijn eerste boek op zich genomen. Voor de afbeelding op de omslag stond een zwerver uit Rotterdam model. Er was geen krant te vinden die ook maar een letter over het boek schreef, totdat het Reformatorisch Dagblad ontdekte dat de auteur van Zacharia dezelfde bleek te zijn als de directeur-eigenaar van Johannus Orgelbouw. Na een groot artikel in deze krant, werd het ene na het andere boek verkocht. Na Zacharia verschenen ook boeken over Amos, Micha, Daniël (twee delen), Ezechiël (2 delen) en Hosea. Eind mei 2016 werd zijn negende boek gepresenteerd De Bijbelverklaring van de profeet Jesaja, deel 1.  
Internationale belangstelling
De verklaringen van Van de Weerd trekken ook buiten onze grenzen de aandacht, terwijl ze toch uitsluitend in het Nederlands gepubliceerd worden. Er is contact geweest met de Reedemer University, Ontario, Canada en met theologen in Zuid Afrika en de USA. En onlangs werd door een delegatie van predikanten uit China een dringend beroep op Van de Weerd gedaan om vier maal per jaar - twee weken - het Oude Testament te komen doceren aan één van de belangrijkste predikantenopleidingen in China.
Een kleine greep uit aanbevelingen bij de Bijbelverklaringen
- Dato Steenhuis (Evangelist, Vergadering der Gelovigen)
De uitleg van het boek Zacharia is helder, verrassend en zeer opbouwend voor mij geweest; ik ben de HERE dankbaar voor de uitgave van Zacharia en beveel ook de verklaring van Micha van harte aan.
- Ds. J. H. Velema (De Wekker)
Dit boek (Ezechiël 1) is zeer geschikt als naslagwerk of voor bijbelstudies. Als zodanig zeer aan te bevelen. Geen commentaar in de gewone zin van het woord; maar wel een betrouwbaar commentaar van een Schriftkenner die onvoorwaardelijk buigt voor het gezag van de Schrift.
- Ds. Henk Schouten (Directeur Het Zoeklicht)
Wie investeert in een boek van Gert van de Weerd heeft een voortreffelijke keus gedaan. Zijn verklaringen over de boeken van de profeten dragen een profetisch karakter.
- Ds. J.C. Schuurman jr. (Columnist Reformatorisch Dagblad)
Wie deze commentaren doorneemt (De Profeet Ezechiël, 1 en 2), stuit op verrassende, en soms ook nieuwe, inzichten. Onbekende Bijbelgedeelten gaan spreken en blijken een indringende, actuele boodschap te bevatten.
Gert van de Weerd werd in 1946 in Veenendaal geboren. Hij is gehuwd en vader van vier kinderen. Hij studeerde economie bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen. Later werd hij directeur van Johannus Orgelbouw. Studeren doet hij vrijwel dagelijks, gemiddeld 4-10 uur(!) per dag en dat al meer dan 35 jaar. Als kind bezocht hij de Gereformeerde Gemeente. Later ging hij over naar de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Family7
De zender family7 zond begin 2016 een Bijbelstudie van 13 delen uit waarin Bijbelleraar Gert van de Weerd aan het woord was over de profeet Daniël.
Sorteer op: