MenuMenu

Over traktatenOver traktaten menu

Het resultaat van evangelisatie en traktatenWeet u hoe in onze tijd in Nederland en België mensen tot bekering komen? In verreweg de meeste gevallen komen zij tot geloof nadat ze aan het denken zijn gezet door contact met gelovigen in de omgeving, op school of op het werk. Slechts bij een kleine minderheid is het proces duidelijk begonnen bij een evangelisatie-actie op straat of een traktaat dat men daar aangeboden kreeg.
Betekent dit dat evangeliseren op straat en het verspreiden van traktaten te weinig resultaat heeft? Die conclusie mag niet te snel getrokken worden. Ook als er geen mensen tot bekering komen, kunnen er wel andere geestelijk belangrijke dingen gebeuren.
Ooit is door een meneer Engel een hulpmiddel ontwikkeld om overzichtelijk te maken waar mensen ten opzichte van het Evangelie kunnen staan: de schaal van Engel. Deze schaal ziet er als volgt uit:
+4 Doorlopende groei naar het beeld van Christus
+3 Ontdekken van geestelijke gaven
+2 Integratie in de christelijke gemeenschap
+1 Begrijpen van de consequenties van het geloof
0 Persoonlijke overgave/bekering
- 1 Beslissing tot overgave aan God
- 2 Persoonlijk betrokken zijn bij het evangelie
- 3 Een positieve houding tegenover het evangelie
- 4 Begrijpen van de kern van het evangelie
- 5 Interesse in het geloof
- 6 Vaag beeld van het christelijk geloof
- 7 Rekening houden met het feit dat er iets bovennatuurlijks kan bestaan
- 8 Atheïsme/Afwijzing van al het bovennatuurlijke

De schaal van Engel maakt duidelijk dat mensen verschillende stappen doormaken, voor ze tot geloof komen. Niet alleen de laatste stap, overgave, is belangrijk maar ook alle voorafgaande tot en met die van -8 naar -7. Evangelisatie en traktaten kunnen mensen verder helpen op het punt waar ze zijn: versterking van het besef dat er meer is tussen hemel en aarde, een Bijbeltekst die tot nadenken stemt, liefde die geproefd wordt, naamsbekendheid van een kerk of gemeente waar mensen de Here Jezus kunnen leren kennen. Ook als er bij een actie geen mensen tot bekering gekomen zijn, is het goede zaad gezaaid. En een meegegeven Bijbeltekst of traktaat kan soms op lange termijn verrassend belangrijk blijken. Wij zijn dankbaar hierover regelmatig verhalen te horen van mensen als u, die traktaten verspreiden.
De schaal van Engel laat ook de meerwaarde zien die persoonlijk contact met mensen op straat heeft. Als we in gesprek komen met mensen kunnen we veel beter dat zeggen, wat bij hun persoonlijke situatie past en iets meegeven, waar speciaal zij mee geholpen zijn.
Het is reëel om te stellen dat in onze tijd en in onze maatschappij mensen slechts zelden 'zomaar' (door eenmalig contact op straat) tot geloof komen. Daardoor verliezen evangelisatie en verspreiding van traktaten echter niet hun waarde. Als mensen een stapje verder geholpen worden, als ze geprikkeld worden tot nadenken, als ze weten waar ze het Evangelie kunnen horen, dan is er veel gewonnen. En God gaat verder met het werk, dat Hij begonnen is.

“Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.” (Prediker 11:1)
“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.” (Psalm 126:5,6)