MenuMenu

Is de opstanding geloofwaardig?

Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen (Handelingen 17:32)

“Er is nog nooit iemand teruggekomen”. Deze uitdrukking hoor je wel eens als je met iemand spreekt over de vraag of er leven is na de dood en zo ja, hoe dat er dan uit zal zien. Soms zegt men ook wel botweg: “Dood is dood” en staat men verder geen moment stil bij een mogelijke opstanding van de doden.

De Atheners tot wie Paulus hier in Handelingen 17 spreekt, horen hem aanvankelijk welwillend aan. Tot hij begint over de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Dan spotten sommigen, terwijl anderen zich er op een wat nettere manier van afmaken, meer politiek correct: “Interessant, kom een andere keer nog maar eens terug.” Paulus’ leer blijkt niet te passen in hun denken. Grieken hadden met het idee van een onsterfelijke ziel geen moeite, maar een dood lichaam dat na drie dagen weer tot leven komt? Nee, dat is te absurd.

In onze tijd is de opstanding van Jezus, die wij met Pasen vieren, nog steeds voor velen een ongeloofwaardig verhaal. Zij kunnen en hebben er niets mee. Kerst spreekt van de geboorte van een kind, ja, dat kan men nog wel meemaken en desnoods meevieren. Maar een mens die is opgestaan uit de dood? Wie kan daar nu uit eigen ervaring over vertellen? Er is immers nog nooit iemand teruggekomen…

Nu staan er in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, verschillende voorbeelden van mensen die wel zijn teruggekomen. Ze werden na hun sterven weer levend, maar zijn later opnieuw overleden. Het bijzondere van Jezus’ opstanding is niet alleen dat er zoveel ooggetuigen van zijn (lees 1 Korintiërs 15 maar), maar vooral ook dat Hij vervolgens niet opnieuw gestorven is. Jezus leeft voor eeuwig. En de Bijbel leert ons dat allen die in Jezus Christus geloven straks samen met Hem ook voor altijd zullen leven. Dan zal uiteindelijk ook voor hen de dood definitief tenietgedaan zijn. Duidelijk niet iets om mee te spotten of je van af te maken! Wat een heerlijke toekomst!

Teus Boele