MenuMenu

Luister naar Gods stem

Lezen:
Handelingen 8:26-40 (Filippus en de Ethiopiër)

Filippus de diaken (Hand. 6:5) is niet echt de 'grootste' van het Nieuwe Testament.  Vergeleken met Petrus en Paulus speelt hij een bescheiden rol.
Dat komt bij ons ook voor, je herkent het vast wel. Je ziet mensen om je heen door wie God krachtig lijkt te werken en je vraagt je af waarom God jou zou gebruiken. Maar het bijzondere is dat God anders kijkt. Hij wil mensen gebruiken die bereid zijn naar Hem te luisteren en openstaan voor de leiding van de Heilige Geest. Een prachtig voorbeeld daarvan is Filippus in Handelingen 8.
Een engel van God zegt hem “Ga naar de verlaten weg” en Filippus gaat naar die weg. De Geest zegt tegen hem “ga naar die man in de wagen” en Filippus gaat naar die man.

God werkt vaak anders dan wij denken. Hij bereidt mensen al voor op die speciale ontmoeting, lang voordat wij in beeld komen. Waar het voor ons op aan komt, is openstaan voor Gods stem en inzetbaar zijn als het zover is! Filippus gaat waar God hem heen roept, zonder te weten wat hem te wachten staat. Hij moet naar een eenzame weg. Wij zouden daar zo onze vragen bij hebben gehad. Maar Filippus niet. Hij doet vol vertrouwen wat God hem heeft opgedragen.

Dan stelt Filippus de Ethiopiër een vraag: “begrijp u ook wat u leest?” (8:30). Het is zo belangrijk om de ander eerst wat beter te leren kennen. Vervolgens legt Filippus de Ethiopiër uit wat de Bijbel over de Here Jezus zegt. Als we samen de Bijbel lezen komt kracht vrij, meer dan wij ons kunnen voorstellen! God heeft immers beloofd dat zijn woord nooit vruchteloos naar Hem terugkeert (zie Jesaja 55:8-11).

De Ethiopiër komt tot geloof. Hij wordt gedoopt en vervolgt zijn reis met blijdschap. Wat een geweldige bemoediging om het Paasevangelie door te geven, ieder in onze eigen situatie! Laten we openstaan voor wie de Heilige Geest op ons pad brengt. Laat dit ook ons gebed zijn: “Heer, gebruik ook mij. Spreek, Heer, want uw dienaar/uw dienares hoort.”

 Gerard Stolk