MenuMenu

Telosvertaling

Nieuwe uitgave van de Telos-vertaling in voorbereidingUitgeverij Grace Publishing House werkt aan een nieuwe uitgave van de Telosvertaling. Deze zal naar verwachting verschijnen in mei 2018. Op dit moment wordt de tekst gecontroleerd, worden kleine fouten verwijderd en worden de huidige spellingsregels doorgevoerd.

De Telos-vertaling is een herziene uitgave van de Voorhoeve-vertaling. De laatste uitgave daarvan is de 4e druk. De Telosvertaling heeft voetnoten, inleidingen, tekstverwijzingen, heeft een licht gemoderniseerd taalgebruik. In de Telos (en Voorhoeve-) vertaling klinkt een evangelicale schriftvisie door. Dit komt ontdermeer tot uitdrukking in de visie op Israël en in toekomstverwachting.

Uitgeverij Grace Publishing House brengt de Telosbijbel uit in twee edities:
- Dundruk editie met goudsnede en bonded leather-band
- Uitgave met brede kantlijn voor eigen notities en aantekeningen. Het papier van deze editie is iets dikker (50 gr)

In de komende maanden zal meer bekend worden over deze nieuwe uitgave. Wilt u op de hoogte blijven? Mail dan naar klantenservice@schuilplaatsboeken.nl.